Η Επιστημονική Ομάδα του CGT

Η επιστημονική ομάδα της C.G.T. ασχολείται με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, απασχόλησης, επαγγελμάτων και εκπαίδευσης πάνω από είκοσι χρόνια και μέλη της έχουν δημοσιεύσει περισσότερα από 100 σχετικές εργασίες, έρευνες, μελέτες, μονογραφίες, βιβλία. Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το έτος 2002 και έλαβε τη σημερινή της ονομασία το 2007, με σκοπό τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και προώθηση του πνευματικού έργου της κεντρικής επιστημονικής της ομάδας και των συνεργατών της.
Η εταιρεία στελεχώνεται από οικονομολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους της εργασίας, σύμβουλους σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικούς και πληροφορικούς επιστήμονες. Βασική αρχή του μοντέλου που προωθεί η ομάδα του C.G.T., είναι η ολιστική αντίληψη για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας που τη θεωρεί ότι αποτελεί ένα σύγχρονο πολυκλαδικό αντικείμενο όπου συναντώνται οι ως άνω επιστημονικοί κλάδοι.
Η επιστημονική ομάδα της C.G.T. καταρτίζει ειδικές εκδόσεις αυτοματοποιημένων τεστ για διάφορες χώρες και επιμέρους ομάδες του πληθυσμού, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, για σπουδαστές τεχνικών-επαγγελματικών σχολών, για ανέργους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για ειδικές κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Παράλληλα, αναπτύσσει πρωτότυπη διεθνώς σχετική τεχνογνωσία, ανανεώνει και εμπλουτίζει συνεχώς τις σχετικές έρευνες, τα εκπαιδευτικά, οικονομικά-εργασιακά και ψυχομετρικά δεδομένα των τεστ, παράγει και δημοσιοποιεί συναφείς αναλύσεις και στοιχεία, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιμορφώσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Η βάση του θεωρητικού μοντέλου της C.G.T. είναι η γενικώς αποδεκτή τυπολογία Holland των έξι τύπων προσωπικότητας, σε συνδυασμό με την πρωτότυπη ταξινόμηση Κ.17. Η τελευταία στηρίζεται σε ένα ισορροπημένο συνδυασμό οικονομικών, ψυχομετρικών και εκπαιδευτικών παραμέτρων το οποίο είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμο σε διάφορες εθνικές και επαγγελματικές κατηγορίες και ομάδες.
Κεντρικός σκοπός των τεστ που παράγει η C.G.T. είναι ο ακριβής προσδιορισμός των κατάλληλων επαγγελματικών ομάδων και επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα. Τα τεστ έχουν υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας, όπως έχει διαπιστωθεί από ειδικές μελέτες και στην πράξη. Διακρίνονται για τη φιλικότητα και ταχύτητα στη χορήγηση, την ακρίβεια και ευκρίνεια των συμπερασμάτων που εκδίδονται στις προσωπικές τους εκθέσεις.
Τα τελευταία χρόνια, τα πνευματικά προϊόντα της C.G.T. βρίσκουν σημαντική αναγνώριση και υλοποιούνται ευρύτατα στην Ελλάδα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ύστερα από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό έχει επιλέξει το Career Gate Test K.17 για όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας και το ίδιο έχει γίνει με το Υπουργείο Εργασίας για το δικό του χώρο ευθύνης.
Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα τεστ της C.G.T. προωθούνται σε διάφορες χώρες, ενώ σύντομα θα διατίθενται και από την ιστοσελίδα σε διάφορες γλώσσες.

Τι είναι το CGT

Το Career Gate Test Κ.17 Plus, είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που διεκπεραιώνεται με εύκολο και φιλικό τρόπο μέσω ερωτηματολογίου σε υπολογιστή. Η χορήγησή του διαρκεί μισή ώρα περίπου.

Το βασικό του ερωτηματολόγιο περιέχει 315 ερωτήσεις ενδιαφερόντων όπως λ.χ. «θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική μηχανή;», «θα σου άρεσε να διδάσκεις σε παιδιά;», «θα σου άρεσε να φωτογραφίσεις ένα τοπίο;» κλπ.

Περιλαμβάνει επίσης 42 ερωτήσεις καταστάσεων του τύπου «επιμένω στην άποψή μου», ή «δεν ενοχλούμαι εύκολα», όπου ο χρήστης καλείται να απαντήσει αν του ταιριάζουν ή όχι κατά περίπτωση.

Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο και ύστερα από αυτόματη επεξεργασία από το λογισμικό του συστήματος, τα συμπεράσματα τυπώνονται σε εξατομικευμένη προσωπική έκθεση.

Στην τελευταία, εκτός των άλλων, καταγράφονται οι ομάδες επαγγελμάτων και τα επιμέρους επαγγέλματα που ταιριάζουν στο χρήστη σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης:

  • σε ανώτερη, ανώτατη ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Α.Ε.) και
  • σε μέση ή επαγγελματική εκπαίδευση (Ε.Ε.)

Επισημαίνονται οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας και οι διέξοδοί τους σε άλλες ειδικότητες.

Παράλληλα, χαρτογραφείται η προσωπικότητα του χρήστη όπως διασπείρεται στους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland και καταγράφονται οι βαθμοί αυτοεικόνας, αποφασιστικότητας και συνέπειας που τον χαρακτηρίζουν.

Στο τεστ εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας που διασφαλίζει την αξιοπιστία του.

Το Career Gatet Test K.17 Plus έχει σταθμιστεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη επί σειρά ετών.

Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικότερα σε αυτή του John Holland, καθώς και σε πολυετείς έρευνες και πρωτότυπες θεωρήσεις επιστημονικής ομάδας, υπό την αιγίδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρου Κατσανέβα, Ph.D. (L.S.E.), M.A. (Warwick).


"Το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που το προετοιμάζουν"

Ο Συγγραφέας

Θεόδωρος Κατσανέβας: Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Θεόδωρος Κατσανέβας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οικονομική της εργασίας, και επισκέπτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό τμήμα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στην οικονομική της εργασίας από το London School of Economics, M.A. από το Πανεπιστήμιο Warwick της Αγγλίας στις Εργασιακές Σχέσεις και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου (1989-2004), διοικητής του ΙΚΑ (1985-1987), Διοικητής του ΟΑΕΔ (1981-1985), Πρόεδρος Κοινοβουλευτικών επιτροπών και διάφορων φορέων, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου (1986-88), και της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών και βασικό στέλεχος του κεντρικού κυβερνητικού πυρήνα στη δεκαετία του 1980. Πάνω από τριάντα βιβλία και μελέτες του στον τομέα της οικονομίας, της οικονομικής της εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχουν εκδοθεί από το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ και διάφορους εκδοτικούς οίκους, ορισμένα από τα οποία διδάσκονται σε διάφορα Πανεπιστήμια και σχολές. Πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί ή αναπαραχθεί σε πολλές ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Εργασιακών Σχέσεων από το 1997, ενεργό μέλος της Επιστημονικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, συνεκδότης του επιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, ιδρυτικό και ενεργό στέλεχος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κλπ.

Συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικά συνέδρια για τις εργασιακές σχέσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την απασχόληση, και τις νέες τεχνολογίες. Παραδίδει σεμιναριακά μαθήματα για στελέχη και δίνει πολλές ομιλίες για το ευρύ κοινό, ειδικότερα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης. Είναι δημιουργός αυτοματοποιημένων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (και ειδικότερα του Career Gate Test K.17), που χορηγούνται μαζικά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Είναι εισηγητής πολλών προτάσεων νόμων και εκτός των παραπάνω θεμάτων έχει επίσης ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τα οικονομικά της υγείας, την κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια, τα ΑΜΕΑ, την ισότητα των φύλλων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη νεολαία και τα ναρκωτικά, τη διαφάνεια, τους μετανάστες, την Ομογένεια και τον Ποντιακό Ελληνισμό, κλπ. Έχει δυο γιους τον Αντρέα και τον Κωστή και μια μικρή κόρη, τη Μαριαλένα. Παίζει τένις, κλασσική κιθάρα, συνθέτει μουσική και σε νεαρή ηλικία, παράλληλα με τις σπουδές του στην Ελλάδα και στην Αγγλία, εργαζόταν ως επαγγελματίας μουσικός.

Υπηρεσίες

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


1. Για ιδιώτες:
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός συνιστά μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία και απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου αλλά και στους φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακά προγράμματα.
 Οι σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση του αυτοματοποιημένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate Test K.17, βοηθούν τους μαθητές-φοιτητές στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των κατάλληλων επαγγελματικών ομάδων και επαγγελμάτων που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή-φοιτητή. Κύριο όμως και αναπόσπαστο κομμάτι της συμβουλευτικής είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση των μαθητών-φοιτητών για τις σχολές οι οποίες ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τα προσόντα τους.
Τα βήματα της συμβουλευτικής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού:
• Ενημέρωση του μαθητή-φοιτητή και του γονέα για τη χρηστικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας .
• Εξατομικευμένη προσέγγιση και ανίχνευση κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή-φοιτητή μέσω του αυτοματοποιημένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate Test K.17 .
• Ανάλυση δεδομένων από τους συμβούλους και ερμηνεία αποτελεσμάτων. Καταγραφή του εκπαιδευτικού-επαγγελματικού προφίλ.
• Συνδυασμός των προτιμήσεων και των επιλογών του μαθητή, με σχολές-τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του φοιτητή με κατάλληλα μεταπτυχιακά προγράμματα μέσω αναλυτικής πληροφόρησης .

2. Για φροντιστήρια-σχολεία:
Τρόποι συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε φροντιστήρια και σχολεία:
• Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού:
Απευθύνονται σε μαθητές λυκείου και αφορούν στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (εξετάσεις, μετεγγραφές κ.α.) ,την παρουσίαση όλων των τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, τις προοπτικές κάθε ομάδας σχολών καθώς και γενικές πληροφορίες για επιδόματα, υποτροφίες, κληροδοτήματα κ.λ.π.
• Ημερίδα Επαγγελματικού προσανατολισμού:
Ομιλία από τους συμβούλους σταδιοδρομίας της εταιρείας η οποία απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του λυκείου καθώς και στους γονείς τους κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύονται δεδομένα τα οποία σχετίζονται με διάφορα θέματα όπως :
-Επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
-Δεδομένα αγοράς εργασίας
-Προοπτικές επαγγελμάτων και σχολών
-Συμπλήρωση μηχανογραφικού  κ.α.
• Χρήση και διάθεση του αυτοματοποιημένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate Test K.17
Το τεστ χορηγείται μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών και πιστοποιημένων συμβούλων καριέρας, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Δήμους, συλλόγους γονέων, σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής καριέρας.
Μέσα από τη χορήγηση του Career Gate Test ο κάθε μαθητής μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς τα κατάλληλα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά του.


• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Ομιλία Επαγγελματικού Προσανατολισμού:απευθύνεται σε μαθητές
2. Ομιλίες για ψυχολογικά θέματα:απευθύνονται σε μαθητές κ γονείς
3. Ομιλίες Επαγγελματικού προσανατολισμού:απευθύνονται σε συμβούλους για εκπαίδευση

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Το τελευταίο στάδιο πριν την εισαγωγή ενός μαθητή στο Πανεπιστήμιο ή σε κάποιο Τεχνολογικό Ίδρυμα είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου και αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο για την επιτυχημένη εισαγωγή του σε αυτά. Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού ο στόχος είναι να αποφύγουμε την τυχαία συμπλήρωσή του η οποία θα οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές και θα ακυρώσει την προσπάθεια που έχει ήδη κάνει ο μαθητής.
Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία με τελικό σκοπό τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να απαντήσουμε στα εξής:
• Πόσα είναι τα μόρια εισαγωγής του μαθητή;
• Ποιες είναι οι προσωπικές προτιμήσεις και κλίσεις του μαθητή;
• Ποιες είναι οι σχολές; (αναλυτική ενημέρωση για τις σχολές)
• Ποια είναι η αντιστοιχία επαγγελμάτων με κάθε σχολή;
• Ποιες είναι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας τώρα;
• Ποιες σχολές προτείνουμε;
• Τι άλλο χρειάζεται να ξέρει ο μαθητής;(μετεγγραφές, μεταπτυχιακά κ.α.)
 
• ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ο Στόχος τους
Στόχος του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι πολύ απαιτητικός τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.
Με άλλα λόγια, οι Ομάδες Σχολών Γονέων δεν εστιάζουν μόνο στην αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς αλλά και στην πρόληψή της και για το λόγο αυτό απευθύνονται σε όλους τους γονείς, ανεξάρτητα με το αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά τους ή όχι.
Στις Ομάδες Σχολών Γονέων οι γονείς έχουν τη δυνατότητα:
-να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στην αναπτυξιακή πορεία και  διαπαιδαγώγηση των παιδιών
-να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις
-να ανταλλάξουν με άλλους γονείς τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους 
-να δεχθούν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική  καθοδήγηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.

Γιατί μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι γονείς στις Σχολές Γονέων, εφόσον αυτές δεν ασχολούνται μόνο με προβληματικές καταστάσεις;
Η ψυχική υγεία των παιδιών είναι πολύ σημαντική, καθώς όταν ασχολούμαστε με την πρόληψή της μπορούμε
- και να προλαβαίνουμε προβλήματα αλλά
- και όταν προκύπτουν να τα αντιμετωπίζουμε ευκολότερα.
‘Καθήκον’ των γονέων είναι να δημιουργούμε για τα παιδιά μας το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις της ζωής, ιδιαίτερα τις στρεσογόνες.
Οι συναντήσεις γίνονται κάθε 15 μέρες πρωί ή απόγευμα και θα διαρκούν από μία ως μιάμιση ώρα. Κάθε συνάντηση είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα και οι γονείς θα συμμετάσχουν σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους:
  προσχολική ηλικία (0-6 ετών)
  σχολική ηλικία (6-12 ετών)
  εφηβεία (12 ετών και άνω).
Ο συντονισμός των ομάδων θα γίνεται από την Αρετή Κυπραίου, Ψυχολόγο M.Sc., συνεργάτιδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων (Association Hellenique Des Ecoles Des Parents, Παράρτημα        της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Για Την Εκπαίδευση Των Γονέων»).          

Δραστηριότητες

Συνεργάτες