Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Career Gate Test K.17

  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί συνήθως τριάντα με σαράντα πέντε λεπτά της ώρας, χωρίς να υπάρχουν αυστηροί χρονικοί περιορισμοί.
  • Να είσαι χαλαρός, σοβαρός και συγκεντρωμένος όταν απαντάς στις ερωτήσεις του τεστ, που γίνεται για να σε βοηθήσει στη λήψη των καλύτερων δυνατόν αποφάσεών για το δικό σου μέλλον.
  • Να δίνεις αυθόρμητα και χωρίς μεγάλη καθυστέρηση την πρώτη απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό.
  • Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις προτιμήσεων και ενδιαφερόντων και όχι γνώσεων. Κανένας δεν πρόκειται να σε ελέγξει, να αξιολογήσει ή να βαθμολογήσει την όποια απάντησή σου.
  • Πρέπει να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί η προσωπική σου έκθεση.
  • Απάντησε «ΝΑΙ» όταν σε ενδιαφέρει πολύ η δραστηριότητα που σου προτείνεται και «ΌΧΙ» όταν δε σου αρέσει καθόλου ή σου αρέσει σε μέτριο βαθμό.
  • Αρκετές από τις ερωτήσεις απαιτούν ενέργειες για τις οποίες μπορεί να μην έχεις το επίπεδο των γνώσεων ή την εμπειρία για να τις εκτελέσεις όπως λχ : «θα σου άρεσε να συνθέσεις μουσική;». Στις περιπτώσεις αυτές, να υποθέσεις ότι έχεις τις σχετικές γνώσεις και δυνατότητες και να απαντήσεις με «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ».
  • Να είσαι απόλυτα ειλικρινής και συνεπής με αυτά που πραγματικά σου αρέσουν και σε ενδιαφέρουν, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, το λογισμικό του τεστ δε θα εκδώσει την εξατομικευμένη σου έκθεση.
  • Να δίνεις την απάντηση που πραγματικά σε αντιπροσωπεύει και όχι αυτή που νομίζεις ότι είναι η ευρύτερα αποδεκτή.
  • Ορισμένες ερωτήσεις έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Όμως, η επεξεργασία τους γίνεται με ειδική κωδικοποίηση, ώστε οι απαντήσεις σου να μην μπορεί να γίνουν γνωστές, διασφαλίζοντας έτσι την εχεμύθειά τους.