Επαγγέλματα

Σύμφωνα με την ταξινόμηση Κ.17, παρατίθενται πιο κάτω ορισμένα επιλεγμένα επαγγέλματα, όπως διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης:

  • Α.Ε. (Ανώτερη-Ανώτατη Εκπαίδευση) και
  • Ε.Ε. (Επαγγελματική Εκπαίδευση)
Κατεβάστε τον πίνακα με τα επαγγέλματα (2 σελίδες) in pdf format