Δέκα Λόγοι για να Κάνετε το Career Gate Test K.17

  • Πάνω από 20 χρόνια έρευνας και πρακτικών εφαρμογών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης
  • Συνδυασμός διεθνώς αναγνωρισμένων θεωριών, με σύγχρονες πρωτότυπες και δοκιμασμένες θεωρήσεις που στηρίζονται σε οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα
  • Ελεγμένο για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, με αποτελέσματα που χαρτογραφούν με ακρίβεια την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές κλίσεις, με σαφήνεια, περιεκτικότητα, επιστημονική πληρότητα και σοβαρότητα.
  • Ερωτηματολόγιο με ισορροπημένο αριθμό ερωτήσεων, που δεν είναι ούτε μεγάλος για να γίνεται κουραστικό το τεστ, αλλά ούτε και μικρός για να είναι αμφίβολη η αξιοπιστία του
  • Ενσωμάτωση ειδικού λογισμικού ελέγχου της ειλικρίνειας και συνέπειας των απαντήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του
  • Εύκολο και φιλικό, με δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων που περιέχουν κατανοητά ιστογράμματα και πίνακες.
  • Εμφάνιση ξεχωριστά των επαγγελμάτων που συνδέονται με ανώτερες σπουδές και των επαγγελμάτων που συνδέονται με μέσες επαγγελματικές σπουδές
  • Παράθεση επαγγελματικών προοπτικών στη διεθνή αγορά εργασίας και δυνατότητα προσαρμογών κατά περίπτωση
  • Ειδικές εκδόσεις του τεστ έχουν υιοθετηθεί από κυβερνήσεις κρατών, ύστερα από διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς, από Υπουργεία και Δήμους
  • Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του τεστ, γι’ αυτό και εγγυούμαστε την επιστροφή των χρημάτων σας, αν δεν ικανοποιηθείτε από τα αποτελέσματα